wykorzystanie energii atomowej

Naruto Zone | Twoja strefa Naruto!

Temat: Powstanie Uni Europejskiej
...w przemyśle i rozwojem motoryzacji. Zaczęto rozważać zwrócenie się w kierunku innego nośnika energii – w kierunku energii atomowej. Chciano ja wykorzystywać w celach pokojowych jak często podkreślano. 1-2 czerwca 1955 roku w Mesynie odbyła się konferencja, na której udało się osiągnąć porozumienie co do celowości rozpoczęcia prac nad utworzeniem – obok wspólnoty gospodarczej – organizacji do pokojowego wykorzystania energii atomowej. Powołano Komitet, który przedłożył w listopadzie 1955 roku plan utworzenia przez 6 państw-sygnatariuszy EWWiS nowej wspólnoty - Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM). Przeciwko utworzeniu EURATOM’U wystąpiła ostro Wielka Brytania. Obawiała się ona, że fakt ten zmniejszy jej wpływy w Europie zachodniej i przyniesie szkodę interesom monopoli brytyjskich na kontynencie. W miejsce...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4531Temat: Notatki z zeszytu na kolosa nr 2
...obejmuje różnorodne działanie jednostronne lub wielo stronne, mające wpływ na zmniejszenie napięć w sferze stosunków militarnych między państwami , zmniejszenie ryzyka wybuchu wojny na wielką skalę. Zmniejszenie wydatków na cele wojskowe i zaufanie sprzyjającego budowie przesłanek zbrojenia. Uzyskanie tych celów jest możliwe przy zastosowaniu następujących rozwiązań: -współpraca międzynarodowa w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej. -rozdzielenie od siebie sił zbrojnych potęgi: głównych przeciwników w rejonie szczególnego napięcia politycznego. -tworzenie stref zdemilitaryzowanych i zneutralizowanych, stref pokojowych -wprowadzenie zakazu rozpowszechniania broni jądrowej -wprowadzenie zakazu dokonywania doświadczeń z bronią jądrową. SALT – amerykańsko-radzieckie rokowania w sprawie...
Źródło: stosunkiath.fora.pl/a/a,407.html


Temat: Stanislav Grof...
...osobowości. Oparcie się na wąskiej podstawie teoretycznej może przeszkodzić naukowcom w odkryciu, zrozumieniu, a nawet wyobrażeniu sobie możliwości tkwiących w świecie naturalnych fenomenów, o jakich im się nawet nie śni. Ilustrują to dwa przykłady pochodzące z współczesnej fizyki. Naukowcy tkwiący sztywno w newtonowsko-kartezjańskim modelu świata, który zakłada niezniszczalność materii, nie wyobrażali sobie wykorzystania energii atomowej, która wymaga rozszczepienia atomu. Podobnie szkoła optyki mechanicznej, zapatrująca się na światło jak na cząstki (fotony), nie proponuje żadnej teoretycznej możliwości istnienia holografii, która wykorzystuje interferencję fal świetlnych. Wybiegając w przyszłość, fizyk, który traktowałby teorię względności Einsteina jako ścisły opis rzeczywistości, a nie jako użyteczny, ale w...
Źródło: schizofrenicyinfo.fora.pl/a/a,140.html


Temat: Co-nieco o atomistyce
Ciekawa stronka o atomie i sposobach wykorzystania energii atomowej. Polecam http://www.atomowe.kei.pl
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=9149


Temat: Elektrownie jądrowe- korzyści i zagrożenia
...z surowców naturalnych (węgiel, ropa), są bardzo nieekologiczne. Istnieją oczywiście próby stworzenia alternatywnej do węgla techniki pozyskiwania energii (np. elektrownie wodne, wiatrowe, geotermicznestosunkowo małą wydajność i wysokie koszty ), ale ze względu na utworzenia i utrzymania elektrowni nie mają one szans w niedalekiej przyszłości bardziej się rozpowszechnić. Dlatego świat widzi perspektywę dość efektywnego wykorzystania energii atomowej i wna wiele czynników, w innych wielu krajach już się ją stosuje. Jednak ze względu krajach ludność nadal jest przeciwna, traktując energetykę jądrową jako zło wymierzone przeciwko nim. Ludzkość wobec energetyki atomowej Politycy, a także eksperci zgodni są co do tego, że energetyka jądrowa odegra znaczącą rolę w przyszłości tylko wtedy, kiedy zaakceptuje ją społeczeństwo i kiedy uzyska...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2823


Temat: Skutki....zabawy ludzi....
wozak, to są niestety skutki nieumiejętnego wykorzystania energii atomowej.. upośledzenie ludzkie czasami przekracza wszelkie granice, normy i wartości.. a przez to wszystko, elektrownie atomowe są złą sławą owiane.. WhyUTurnOnMe, pogrążeni w nienawiści nie wybiegają myślą w przyszłość.. za co pewnie zapłacą takze wysoką cene..
Źródło: fbb.pl/index.php?showtopic=30609


Temat: 1. Wydarzenia - ŚWIAT
USA i Indie podpisały w czwartek ważne porozumienie o współpracy atomowej - podała indyjska telewizja. Porozumienie miało być głównym punktem obecnej wizyty prezydenta USA, George'a W.Busha w Delhi. Porozumienie o współpracy w wykorzystaniu energii atomowej do celów cywilnych jest przedstawiane przez Waszyngton i Delhi jako kamień węgielny strategicznego partnerstwa między obu krajami po blisko 50-letnim okresie chłodnych stosunków w czasach zimnej wojny. http://wiadomosci.onet.pl...0,686,item.html
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=53


Temat: 1. Wydarzenia - ŚWIAT
...i wzbogacania uranu spowodują osłabienie międzynarodowych zastrzeżeń i rozproszą obawy wzbudzane przez ambicje atomowe Iranu. "Chcemy, podobnie jak Japonia, korzystać z naszych praw do technologii jądrowej, oczywiście do celów pokojowych" - powiedział dziennikarzom Mottaki po spotkaniu z japońskim ministrem handlu Toshihiro Nikai. "Rosyjska propozycja może stać się pomostem między prawem Iranu do pokojowego wykorzystania energii atomowej a potrzebą uzyskania międzynarodowego zaufania" - powiedział Mottaki, wg relacji strony japońskiej, w trakcie rozmów z japońskimi partnerami. Wypowiedź szefa dyplomacji irańskiej nastąpiła w kilka godzin po opublikowaniu przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) raportu stwierdzającego, że Iran kontynuuje realizację programu wzbogacania uranu i nadal lekceważy zalecenia...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=53


Temat: Energetyka jądrowa - zagrożenia
ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE W WYKORZYSTANIU ENERGII ATOMOWEJ. Energetyka jądrowa jest jedną z najbardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie. Dzieje się tak dlatego, że występuje obecnie ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czy to ze strony przemysłu czy też odbiorców indywidualnych, a używane do tej pory paliwa kopalne wyczerpują się w zastraszająco szybkim tempie. Prowadzi to do wzrostu cen energii, benzyny i wszystkich innych...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2840


Temat: ENERGETYKA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Popieram przedmówcę. Należy sensownie pomyśleć o elektrowni atomowej. Wiem, że parenaście lat były plany budowy takowej. Obecna technologia pozwala na bezpieczne wykorzystanie energii atomowej, co mogłoby przekonać opinię publiczną obawiającą się "Drugiego Czarnobyla" Co do samego globalnego ocieplenia, to nie jestem całkowicie do niego przekonany. Istenieją dowody na to, że nawet gbez ingerencji człowieka klimat Ziemii ocieplał się by potem oziębić. Nie twierdzę, że człowiek nie ma na to wpływu, ani że nie powinniśmy dbać o środowisko naturalne, ale należy zaznaczyć,...
Źródło: partiaodnowa.yoyo.pl/viewtopic.php?t=20


Temat: Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej.
1.Czynniki techniczne są czynnikami, które najsilniej oddziałują na rozwój współczesnej wymiany światowej. Osiągnięcia nauk matematycznych, biologicznych, technicznych i fizycznych umożliwiają intensywny postęp technologiczny. Do kategorii tych czynników zaliczamy: a) Rozwój nowoczesnych środków transportu: * wykorzystywanie energii atomowej jako źródła napędu i dla celów energetycznych * rozwój lotnictwa i transportu morskiego b ) Burzliwy rozwój środków przekazu: * rozwój telewizji satelitarnej * upowszechnianie telefonów komórkowych i telefaksu * gwałtowny rozwój w dziedzinie komputeryzacji i informatyki * upowszechnianie Internetu c) Zastępowanie systemu maszynowego przez system zautomatyzowany d) Rozwój nowoczesnych metod...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2295


Temat: Alternatywne źródła energii
...elektrycznej. Inne potencjalne zagrożenie dla zdrowia powoduje radon, produkt rozpadu radioaktywnego uranu, wydobywający się wraz z parą ze studni geotermalnej. Ograniczenie szkodliwego oddziaływania tego gazu na środowisko naturalne stanowi otwarty, nie rozwiązany do tej pory problem techniczny. Energia atomowa: Energia atomowa budzi wiele kontrowersji wśród społeczeństwa a nawet samych naukowców, wiąże się to z możliwością wykorzystania energii atomowej do produkcji broni masowego rażenia, oraz problemu związanemu z przechowywaniem odpadów radioaktywnych. Dyskusje te zostały spotęgowane przez wydarzenie^ które miało miejsce na Ukrainie 26 kwietnia 1986 w Czamobylu " a mianowicie awaria reaktora w elektrowni atomowej. Doszło do niej na skutek błędu człowieka - wyłączenia systemów awaryjnych w trakcie przeprowadzania eksperymentu mającego...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1818


Temat: Wypadek w elektrowni jądrowej Three Mile Island
...trwania wypadku. Obsługa zdołała utrzymać kontrolę nad reaktorem, a żadna z osób nie została napromieniowania w stopniu zagrażającym zdrowiu. Wypadek miał jednak poważne ekonomiczne i społeczne konsekwencje, na co nałożył się oprócz samej awarii sam proces dekontaminacji, który okazał się zbyt powolny, a także niezwykle kosztowny. Wypadek TMI-2 zwany potocznie Three Mile Island przyczynił się do spadku publicznego poparcia wykorzystania energii atomowej, a w wyniku późniejszej awarii w Czarnobylu obawy przed podobnym przypadkiem w USA i w innych krajach. Od tego zdarzenia w Stanach nie rozpoczęto budowy nowych elektrowni jądrowych (o zastosowaniach komercyjnych). Początek 27 marca 1979 roku 2 jednostki TMI pracowały jak zwykle pod pełną automatyczną kontrolą. Kiedy nocna zmiana przejmowała „posterunek” o 23:00, zakład był...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=916


Temat: : CEZ
...działania od kopalni węgla brunatnego do najnowszej w Europie elektrowni jądrowej w Temelinie. Mamy zatem za sobą pionową integrację sektora energetycznego, która będzie teraz wdrażana w Polsce w ramach programu dla energetyki —mówi Vladimir Czerny. A mówi o tym nie bez kozery. W lipcu Jarosław Kaczyński jako pierwszy w historii polski premier oficjalnie zapowiedział w swym exposĂŠ, że Polska powinna poważnie rozważyć wykorzystanie energii atomowej. Grupa CEZ jest natomiast przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo działającym zarówno w wydobyciu surowców, produkcji energii elektrycznej, jej dystrybucji, jak i w handlu nią. Działalność grupy obejmuje także telekomunikację, informatykę, badania naukowe w zakresie fizyki jądrowej, projektowanie, budowę oraz konserwację urządzeń energetycznych, wydobycie surowców, przetwarzanie...
Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=144


Temat: Elektrownie jądrowe
...wciaz w energetyce atomowej upatruje zagrozenia, a nie dostrzega korzysci z niej plynacych. Nadal przewazajaca jego czesc nie akceptuje energii atomowej. Jest w tym wszystkim promyk nadziei: akceptacje dla energii jadrowej wyrazaja ludzie mlodzi, uczniowie i studenci oraz ludzie prowadzacy samodzielna dzialalnosc gospodarcza, czyli najbardziej aktywni. I drugi optymistyczny watek: choc nie akceptujemy energetyki jadrowej, nie mamy nic przeciwko wykorzystaniu energii atomowej (w postaci promieniowania jonizujacego) w medycynie, kontroli jakosci wyrobów przemyslowych, budowie czujników dymu. Teraz trzeba tylko powiazac w swiadomosci spolecznej te dwie sfery – energetyke z innymi zastosowaniami energii atomowej. W USA zyski plynace z pozaenergetycznego
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2821


Temat: Źródła energii
...nie zostanie zbudowana, jeśli nie będzie zgody społeczeństwa i woli politycznej. Trzeba przy tym zauważyć, że wymienione kwestie są ze sobą powiązane. Postawy społeczne zależą od tego, jak postrzegana jest jakość technologiczna reaktora, a postawy polityków zależą od postaw społeczeństwa i jednocześnie na nie wpływają. Dlatego należy przytoczyć zarówno korzyści jak i zagrożenia wynikające dla ludzkości ze względu na wykorzystanie energii atomowej. Korzyści Ekologicznośc Jedyną czystą postacią energii, nie emitującą żadnych szkodliwych zanieczyszczeń - tlenków siarki, azotu, metali ciężkich, pyłów, a przede wszystkim gazów cieplarnianych - jest energetyka atomowa. Zdaniem wielu analityków, przy obecnej strukturze pozyskiwania energii możliwe jest spełnienie zobowiązań ekologicznych mniej więcej do 2010 roku. Potem, przy...
Źródło: shadow.zaginiona-biblioteka.pl/viewtopic.php?t=918


Temat: Albert Einstein Biografia
...zamieszkuje pod numerem 112 na Mercer Street; Einstein, Elsa, Margot i Helen Dukas dożyją tam końca swoich dni; Einstein otrzymuje medal Franklina. 1936 Hans Albert doktoryzuje się z nauk technicznych na ETH w Zurychu; 20 grudnia - po długich zmaganiach z chorobą serca i nerek umiera Elsa. 1939 Maja Einstein-Winteler, siostra Alberta zamieszkuje na Mercer Street; 2 sierpnia Einstein wysyła słynny list do prezydenta Roosevelta na temat możliwości wykorzystania energii atomowej do celów wojskowych; w Europie wybucha II wojna Swiatowa. 1940 Otrzymuje obywatelstwo Stanów Zjednoczonych (do śmierci zachowa podwójne obywatelstwo: amerykańskie i szwajcarskie). 1941 Stany Zjednoczone przystępują do wojny. 1943 Zostaje konsultantem wydziału amunicji i materiałów wybuchowych Zarządu uzbrojenia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. 1944 Przepisany na nowo rękopis pracy...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2572


Temat: Klimat winowajcą masowych wymierań?
...CO2? Jak pisałem we wstępie w latach 70 po okresie spadku temperatur wszczęto alarm o grożącej Ziemi epoce lodowcowej, wówczas Szwedzki naukowiec Bert Bolin, zasugerował ze CO2 wytwarzany przez człowieka może uratować ziemie skutkując wzrostem temperatury. Następnie temperatura zaczęła rosnąć, a na świecie zapanował kryzys gospodarczy, Margaret Tacher sprytnie wykorzystała teorie Szweda do politycznych celów, promując program wykorzystania energii atomowej, gdyż nie ufała dostawcą ropy z bliskiego wschodu i kłopotliwym związkom górniczym(kopalnie można było zamknąć dla dobra środowiska). Poszła do towarzystwa naukowego rzuciła pieniądze na stół i powiedziała że dostaną je, jeśli udowodnią że CO2 ma wpływ na globalne ocieplenie. Od tamtych wydarzeń sprawa ocieplenia klimatu nabrała wymiaru politycznego. Ekobiznes przynosi miliardy...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=719


Temat: Przodkowie na twardym dysku
...lata 40 Fuzja jądrowa jako źródło energii ŚRODOWISKO 2006-2010 Kompletna lista 1,5 mln znanych gatunków dostępna w sieci; genetycznie modyfikowane odmiany roślin rozprzestrzeniają się na sąsiednie pola uprawne; wzrost poziomu wód światowego oceanu o 15-95 cm 2008-2012 Skuteczne przewidywanie większości katastrof naturalnych; genetyczne modyfikacje przygotowane dla jednych obszarów stają się zagrożeniem dla innych; wykorzystanie energii atomowej akceptowane przez grupy Zielonych 2011-2015 Roboty-insekty do zapylania roślin; zieloni patentują i tym samym blokują wykorzystanie potencjalnie niebezpiecznych technologii 2013-2017 30% pól uprawnych jest zasolonych lata 50 Zamyka się dziura ozonowa Nie może być mowy o przyszłości bez wspomnienia o podboju Kosmosu. Brytyjscy futurolodzy wierzą, że napędem podboju przestrzeni...
Źródło: fantastyka.com.pl/forum/viewtopic.php?t=354


Temat: Historia UE i instytucje
...1957 - podpisano dwa Traktaty Rzymskie ustanawiające EUROATOM I EWG (Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy) 1973 Wlk.Brytania, Irlandia, Dania 1981 Grecja 1986 Hiszpania, Portugalia 1995 Szwecja, Finlandia, Austria (obecnie 15 państw) Celem EUROATOMu było stworzenie niezbędnych warunków do powstania i szybkiego rozwoju przemysłów atomowych w krajach wspólnoty (przy czy w układzie była preambuła o pokojowym wykorzystaniu energii atomowej). • 1960 – EFTA czyli Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, z siedzibą w Genewie, państw nie będących członkami EWG. • 1973 – KBWE czyli Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przekształcona w 1994 w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zajmującą się rozbrojeniem i ochroną praw człowieka. Akt końcowy podzielono na 3...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6498


Temat: Abp Hoser: posłowie, którzy poprą in vitro, automatycznie...
...powoduje z czasem niezdolność do poczęcia. Czy Robert G. Edwards otrzymał słusznie nagrodę Nobla za opracowanie metody in vitro? - To jest nagroda, która zauważa sprawność techniczną, bo rzeczywiście zapłodnienie pozaustrojowe wymaga ogromnej sprawności technicznej, całej technologii, która temu służy. Etycznie przedstawia się to zupełnie inaczej, porównałbym to z możliwością pokojowego lub wojennego wykorzystania energii atomowej. Skonstruowanie bomby atomowej jest znakomitym osiągnięciem technicznym, ale jej użycie to inna kwestia. Jak ksiądz arcybiskup przyjął rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która potwierdza prawo lekarzy do korzystania z tzw. klauzuli sumienia, czyli możliwości odmowy wykonania aborcji lub eutanazji? - To jest jakieś przebudzenie. Zmuszanie kogoś do aktu - w jego przekonaniu...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,4968.html


Temat: III wojna światowa
Iran odrzucił w dniu 19.10. 2009 na spotkaniu w Vienie wszelkie propozycje, zmierzające do uniemożliwienia mu produkcji broni atomowej, a umożliwiające tylko wykorzystanie energii atomowej do celów pokojowych. Link : http://www.voanews.com/en...10-23-voa29.cfm Czyli w świetle wcześniejszych konsultacji izraelskich, pozostaje wojna, jako rozwiązanie tego problemu.
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=830


Temat: Wechikoł czasu - 50 lat w przód!!!
...40. Fuzja jądrowa jako źródło energii ŚRODOWISKO 2006 - 2010 Kompletna lista 1,5 miliona znanych gatunków dostępna w Sieci Genetycznie modyfikowane odmiany roślin rozprzestrzeniają się na sąsiednie pola uprawne Wzrost poziomu światowego oceanu o 15 - 95 cm 2008 - 2012 Skuteczne przewidywanie większości katastrof naturalnych Genetyczne rozwiązania dla jednych obszarów stają się zagrożeniem dla innych Wykorzystanie energii atomowej akceptowane przez Zielonych 2011 - 2015 Roboty - insekty do zapylania roślin Zieloni patentują i tym samym blokują wykorzystanie potencjalnie niebezpiecznych technologii Wykorzystanie genetycznie modyfikowanych roślina na zasolonych ziemiach uprawnych 2013 - 2017 30% pól uprawnych jest zasolonych lata 50 Zamyka się dziura ozonowa KOSMOS 2011 - 2015 Prywatne misje...
Źródło: darwina17.fora.pl/a/a,119.html
 

Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych
Odnośniki


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Powered by WordPress dla [Naruto Zone | Twoja strefa Naruto!]. Design by Free WordPress Themes.